Сигнал до министъра на правосъдието г-н Данаил Кирилов във връзка с предложението ни за създаване на Работна група, която да изработи Правила за противодействие на корупцията в съдебната система.

  ДО Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО На Вх.№66-00-123/18 от 25.07.2018 г. НА ВНИМАНИЕТО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ На Вх. №08.10-69/30.08.2017 г. С И Г Н А Л От НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Неразделни“, 16. Относно Създаване на работна група под патронажа на министъра на правосъдието, която да изготви Правила за противодействие на корупция в съдебната система. УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, Преди всичко искаме да Ви поздравим с новият отговорен пост, като се надяваме, че ще бъдете първият министър, който обективно ще съдейства за реформиране на съдебната система и изкореняване от нея на тихата и подмолна корупция.Удовлетворени сме от основната задача, която Ви постави премиера г-н Борисов, да направите всичко …

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВЕДЕНИЕТО НА БИВШИЯ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО САБРИЕ САПУНДЖИЕВА

ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ Адрес: гр. София 1000, ул. Славянска № 1 З А Я В Л Е Н И Е За достъп до обществена информация на основание чл. 24, ал. 1 ЗДОИ от НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, представлявана от адв. Александър Манолов, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1164, кв. Лозенец, ул. Неразделни № 16, телефони за контакт: 02/ 865 31 09; 0888 42 56 48 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Във връзка с множеството публикации и репортажи в медиите и интернет пространството, и получени сигнали в представляваната от мен неправителствена организация относно поведението на г-жа Сабрие Сапунджиева – бивш заместник-министър на правосъдието, ще извършим проверка, поради което молим да ни бъде предоставен достъп до …

СИГНАЛ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА /ДАБЧ/

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ С И Г Н А Л от Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, представлявана от адв. Александър Манолов, Служебен адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Неразделни“ № 16, етаж 1 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Като неправителствена организация, насочена в борбата с корупцията, оставаме възмутени от факта, че Народното събрание не прие предложеният и така необходим антикорупционен закон. Като имаме предвид постоянната Ви, принципна и непоколебима позиция по конкретни случаи на корупция, вярваме, че политическата воля от най-високо ниво е абсолютен факт и гаранция за действителна борба с корупцията. Ето защо лично се обръщаме към Вас, като представяме на вниманието Ви настоящия сигнал за корупционни практики в Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ): Първо …

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-ЖА МИГЛЕНА КУНЕВА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДАБЧ

ДО Г-ЖА МИГЛЕНА КУНЕВА – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ На Ваш изх. № 08.10-194/ 29.10.2015 г. КОПИЕ: ДО Г-ЖА АНЖЕЛИНА ТОТЕВА – НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З А Я В Л Е Н И Е За достъп до обществена информация на основание чл. 24, ал. 1 ЗДОИ от НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, представлявана от адв. Александър Манолов, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1164, кв. Лозенец, ул. Неразделни № 16, телефони за контакт: 02/ 865 31 09; 0888 42 56 48 УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ, Благодарим Ви за вниманието, което проявявате към нашата организация, като Ви уверяваме, че ще продължим със същата настойчивост да следим работата …

Противоречива практика на съдилищата в България

До председателя на Върховния касационен съд – г – н Лазар Груев До председателя на Софийски градски съд – г – жа Владимира Янева До председателя на Комисия Професионална етика и превенция на корупцията към ВСС – г – н Цони Цонев Копие: председателя на II „Д” въззивен състав СГС – съдия Драгомир Драгнев по ГД № 3654/2004 г. – решено СИГНАЛ от Неправителствена организация „ Юристи срещу корупцията ” гр. София кв. „ Лозенец ” ул. „ Неразделни ”№ 16 етаж 1 Уважаеми съдии, Представители на неправителствената организация участваха в процесуално качество по НОХД № 13275/2009 г. и ГД № 3654/2004 г. Това са две различни по подсъдност и правна материя производства, но взаимно свързани. В момента съдебната ни …