Отговор на ЗАМЕСТИИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ ИА ЕВРОПЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ г-жа Меглена Кун ева

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ No………………………………………………..   2015 г  до Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ КОПИЕ: КАБИНЕТ НА МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ, Най-напред бих искала да Ви уверя, че превенцията и противодействието на корупцията и организираната пресrьпност е ключов управленски приоритет на действащото правителство. Без съмнение, Докладът на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка е ценен външен поглед за предизвикателствата, пред които сме изправени в тази област, и силен инструмент за подкрепа и ускоряване на необходимите реформи. На второ място, бих искала да Ви информирам, че със заповед на минисrьр- председателя е създадена междуведомствена работна група, …

Становище до Министър-председателя г-н Бойко Борисов и г-жа Меглена Кунева относно общата концепция за институционалната рамка за противодействие и превенция на корупцията

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ Q1 София 1164; ул.“Неразделни“   ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г – Н БОЙКО БОРИСОВ ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПOЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ Г – ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА                                                               СТАНОВИЩЕ                                                                          От  неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“, със седалище гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Неразделни“ №16, ет. 1                                                               относно  общата концепция за институционалната рамка за противодействие и превенция на корупцията Уважаеми господин Борисов и уважаема госпожо Кунева, Преди всичко бихме желали да изкажем своите благодарности, че оправдахте нашето доверие и отговорихте на предложението ни за създаване на граждански съвет по антикорупция към Единния антикорупционен орган (ЕАО).   Засиленият граждански контрол) без съмнение) ще изиграе важна роля за …

Становище в подкрепа на съдия Г.Колев за председател на ВАС

ДО членовете на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ гр. София   Копие: председателя на Софийски градски съд Уважаеми Дами и Господа, От името на Сдружение „ Юристи срещу корупцията “ имаме удоволствието да предложим един достоен магистрат в лицето на Георги Колев за поста председател на Върховния административен съд. Като юридическо лице с нестопанска цел, учредено да съдейства за развитие на гражданското общество, за консолидиране на усилията в борбата за открито управление, прозрачност и непредубеденост при вземане на решения от служителите в държавните и общински структури, както и за изграждане на независима и безпристрастна съдебна система, подкрепяме кандидатурата на един доказан професионалист в правната материя за един от най — отговорните постове в съдебната система на Република България. Върховният административен …

Поздравителен адрес и отговор на посланика на Руската Федерация в Република България – г-н Анатолий Макаров

До ПОСЛАНИКА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н АНАТОЛИЙ АНАТОЛИЕВИЧ МАКАРОВ                                          ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС                                                                 от  Неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“, Адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Неразделни“ No 1 б, ет. 1 УВАЖАЕМИ Г-Н ПОСЛАНИК, ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО, Имаме честга да Ви поздравим със заемането на новия висок пост и да Ви пожелаем крепко здраве и успехи в развитието на българо-руските отношения за •        благото на …

Отговор на Директора на Дирекция Е “Координация на политиките ІІ”. Уилям Слийт

ЕВРПОIIЕЙСКА КОМИСИЯ ГEHEPAЛEH СЕКРЕТЕРИАТ ДиРЕКЦИЯ D Граждани и сигурност, работната програма Началник на отдел Сдружение „Юристи срецry корупция~а“ Ул. „ Неразделни „ 16 1 164 София България Брюксел 13/02/2013 Уважаема г-жо / г-н , Благодаря за вашето становище , изразено на 27.11.2013, отнасящо се до кандидатурата на г-н Цацаров за поста Главен прокурор на Република България. Зам.-председателят на ЕК и еврокомисар по правосъдието и вътрешния ред Вивиан Рединг , ме помоли да отговоря от нейно име. Комисията взе под внимание перспективите на изборите, организирани от Висшия съдебен съвет на 21 декември 2013г. По механизма за сътрудничество и проверка Комисията ще продължи да подкрепя българските власти за напредък на реформите в съдебната система и да следи и докладва за постигнатия напредък. …

Становище в подкрепа на Сотир Цацаров за Главен прокурор на РБ

ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА ВНИМАНИЕТО НА : ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА И КОМИСАР ПО ПРАВОСЪДИЕ, ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО – Г-ЖА ВИВИАН РЕДИНГ КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Г-Н ГЕОРГИ КОЛЕВ КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД – ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ КОПИЕ: ДО И.Д ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н БОЙКО НАЙДЕНОВ КОПИЕ:      ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ И КАНДИДАТ ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР – Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ                                                                           СТАНОВИЩЕ   …