Предложение до председателя на ВКС г-н Лозан Панов

ДО   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1   УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, Като Юридическо лице с нестопанска цел, учредено да съдейства за развитието на гражданско общество, за консолидиране на  усилията  в борбата срещу корупцията в Република  България и ликвидирането й от всички сфери на обществения живот, не може да останем индеферентни  към заключенията на Европейската комисия, обективирани в  последният й  мониторингов доклад  за напредъка на България.  ЕК прави обобщение на последните десет години, като изводите не са особено добри за управленията на България през това време.  България не постига напредък по отношение на борбата с корупцията през последните десет години на мониторингово …

Съболезнованията ни до посланика на Руската Федерациа в Република България във връзка със случилото се в метрото в Санкт-Петербург

                                                                                                                                             ДО ПОСЛАНИКА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н АНАТОЛИЙ АНАТОЛИЕВИЧ МАКАРОВ       УВАЖАЕМИ Г-Н ПОСЛАНИК, ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,   Във връзка с трагичните събития, станали вчера в Санкт-Петербург, от името на организацията „Юристи срещу корупция“ и от мен лично позволете да изразим дълбоките ни съболезнования.  Каквито и думи сега да кажем, те няма да изразят скръбта, която изпитваме заедно с вас за загиналите невинни руски граждани. Дори и в такъв тежък момент руският народ е показал мъжество и сила, за да се справи с подобна трагедия. Вярваме, че виновните за  терористичния акт лица и техните поръчители ще бъдат установени и сурово наказани. За загиналите- мир на праха им.                                                                                                                                                                               С …

Отговор на президента на Република България г-н Румен Радев

ДО АДВ. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ 1164 София Ул. „Неразделни“ №16 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ, Благодаря Ви за писмото до президента на Република България от 15 март 2017 г. Темата за противодействието на корупцията е важна за държавния глава и израз на това е отреждането на длъжност за секретар по правни въпроси и антикорупция в Администрацията на президента. Не е предвидено създаване на съвет в предложената от Вас област, защото съществуването на съветите като консултативни органи в Президентството отчита правомощията на президента. Съветите, които подпомагат дейността на държавния глава, са: Съвет „Външна политика, сигурност и отбрана“, Правен съвет, Съвет „Духовност и култура“, Съвет „Икономическо и социално развитие“ и Съвет „Образование, наука и иновации“. Предвид …

Предложение до президента на Република България г-н румен Радев

                                                               ДО  ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                   Г-Н РУМЕН РАДЕВ     УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, Бихме искали да Ви благодарим за отговора на нашите поздравления по повод избирането за президент на Република България. Уверяваме Ви, че сме напълно съпричастни към Вашите усилия за отстояване достойнството и правата на българските граждани, както и за активния диалог, който предлагате с всички държавни институции, обществени организации и граждани. Прав сте, че само чрез обединяване усилията и капацитета на нацията може да изградим едно по-справедливо общество, в което законът, моралът, толерантността и солидарността са основна ценност. За съжаление една от основните причини за провала на прехода и сегашното състояние на българската икономика и съдебна система е липсата на елементарно противодействие срещу корупцията. За …

Отговор на президента на РБ- г-н Румен Радев

                                                                                                                       Д о                                                                                                                                                          …

Поздравителен адрес до президента на РБ- г-н Румен Радев

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС От Неправителствена Организация „Юристи срещу корупция“ Гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Неразделни“ №16. Ет.1. УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, Имаме честта и удоволствието да Ви поздравим с авторитетният избор и да Ви пожелаем здраве, мъдрост и кураж в трудният път. Не се съмняваме, че ще положите всички усилия за обединение на нацията ни и ще поставите интересите на нашата родина като приоритет при контакти с Великите сили: Русия и САЩ. Изключително сме впечатлени от визията Ви в борбата с корупцията и приемането на румънският модел. Нека някои наши политици най-после получат плесница от закона, както направи румънският народ. Може да разчитате винаги на нашата независима експертна помощ, когато се касае за една …

СТАНОВИЩЕ В ПОДКРЕПА ИЗБОРА НА Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДО ЕВРОКОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ, ПОТРЕБИТЕЛИ И РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ – Г-ЖА ВЕРА ЙОУРОВА ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ ДО Г-Н ГЕОРГИ КОЛЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: ДО Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ – СЪДИЯ ВЪВ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТАНОВИЩЕ от НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ СДРУЖЕНИЕ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни Ns 16 В ПОДКРЕПА ИЗБОРА НА Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕВРОКОМИСАР УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Предвид основната цел на нашата неправителствена организация …

Отговор на председателя на ВКС г-н Лозан Панов

  РЕПVБЛИКА БЪПГАРИЯ ВЬРХОВЕН КАСАЦИОНЕН съд   ДО АДВ. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ УЛ. „НЕРАЗДЕЛНИ“ 16 ГР. СОФИЯ 1164 УВАЖАЕМИ АДВОКАТ МАНОЛОВ, Благодаря Ви за топлите поздравления по повод всrьпването ми в длъжност като председател на Върковния касационен съд. Вярвам, че моите лични усилия и усилията на съдийската общност за осъществяването на съдебната реформа ще защитят независимото правосъдие като висша ценност на нашето съвремие. Пожелавам и на Вас здраве, лични и професионални успехи. Поднасям почитанията си. отговор на лозан панов

Поздравителен адрес до съдия Лозан Панов, председател на ВКС

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, представлявана от адв. Александър Манолов, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Неразделни“ Ns 16 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, Неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“ Ви поздравява с избора за председател на Върховния касационен съд, като Ви пожелава крепко здраве и мъдрост в усилията за реформиране на тази така важна съдебна институция. Подкрепяйки Ви при избора за този висок пост, ние никога не сме се съмнявали във Вашите качества на професионалист, който твърдо е отстоявал своите позиции и не се е поддавал на внушения и натиск. Вярваме, че ще защитавате принципите в концепцията Ви за управление на …