Учредители

Александър Манолов – адвокат
Проф. д-р Александър Воденичаров
Полк. проф.  д-р. Георги Петров- военен съдия
Проф. д-р Димитър Радев
Атанас Симеонов – гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, д-р по право
Станислав Филипов – нотариус
Пламен Христов – прокурор
Божидар Лукарски – адвокат, САК
Явор Начев – адвокат, САК
Любомир Георгиев – адвокат от САК
Красимир Кипров – съдия
Калин Софиянски – прокурор
Диана Кипрова – прокурор
Марияна Дечева – съдия
Полина Аврамова – юрисконсулт
Здравко Стойчев – адвокат от САК
Володя Златев – адвокат
Тотка Янева – адвокат от САК
Марияна Симонова – съдебен изпълнител
Иглика Иванова – депутат
Здравка Велинова – съдия по вписванията
 Иван Найчев- Помощник- ЧСИ

Полковник пр-р д-р Георги Петров- военен съдия.