Желанието на Сдружение „Юристи срещу корупцията” в стремежа към ефикасна борба срещу корупцията в България е да контактува и ползва подкрепата на всички институции в България, неправителствени организации и други, за да може чрез съвместни действия да се постигне максимална ефективност. Ето защо Сдружение „Юристи срещу корупцията” сключва следните споразумения :