Главната и основна задача на Контролния съвет на Сдружение „Юристи срещу корупцията” е периодично да проверява финансовата документация и дейност на Сдружението относно законосъобразността им. В края на всяка година в тази насока следва да представи отчетен доклад пред Управителния съвет.

  • Нина Михайлова – юрист, председател на Контролния съвет
  • Атанас Михайлов – главен асистент към катедра „Финасово право“ в СУ „Св. Климент Охридски“
  • Здравко Стойчев – адвокат от САК