Сдружение „Юристи против корупцията“

Адрес: София 1164, ул. „Неразделни“ № 16, с/у Римската стена

Телефони:  02 / 865 82 07, 865 3109;  0888 425 648

 

Контакт с нас: