Становище до министъра на околната среда и водите, г-н Нено Димов, министъра на културата г-н Боил Банов

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н НЕНО ДИМОВ

ДО

МИНИСТЪРА ЧА КУЛТУРАТА

Г-Н БОИЛ БАНОВ

КОПИЕ

КМЕТА НА ГР. СОФИЯ Г-ЖА ФАНДЪКОВА

СTAНОВИЩЕ

От

Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТД“ Със седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1

УВАЖАЕМИ Г-ДА МИНИСТРИ,

Повода да се обърнем към вас е 3аявеното в медиите от г-жа Фандъкова: „относно това дали ще има асфалт, павета unu смесена настилка по бул. ,,,Дондуков“ … ключово ще е решението на Министерството на културата“ очевидно е, че кмета на гр. София желае бул. „Дондук~эв“ да остане покрит само с павета и,  да наложи своето виждане използва, незнайно защо и авторитета на министъра на културата, а не на министъра на околота среда и водите. Булевард ,; Дондукоs“ е един от най-тежко натоварените и замърсени булеварди в град София, по който ежедневно минават около 10 хил. коли. Шумът и 3апрашеният въздух по него са в изключително високи показатели. Нека г-жа Фандъкова си спомни: кога за последен път е мит този булевард. Следва да ви бъде и3вестно, че вече има 3аведено дело пред ВАС срещу Столична голяма община за 3амърсеният въздух над град София. Скоро по то3и въпрос ще се произнесе и ЕК. Преди години бул. ,Дондуков“ беше ремонтиран, като бяха положени шумозаглушаващи линии за трамваите и същият остана павиран съгласно желанията на г-жа Фандъкова. Какво е положението сега: тропащи павета и коли, тропащ трамвай, изключителен шум и запрашеност по този булевард, около който се намират важни държавни институции, паметници на културата и живеещи недоволни граждани. Съвсем очевидно е, че цялостното асфалтиране и подмяната на трамвайните линии по един модерен способ ще намалят шума и запрашеноспа на този булевард, който е желателно да бъде и3миван няколко пъти в месеца.

Надяваме се да вземете мъдро решение, което да бъде в интерес само на здравето на гражданите. Те желаят чистота и по-малко шум. 3аявяваме, че настоящото писмо и вашите отговори не само ще бъдат качени на интернет- страница на организацията ни, но и ще бъдат представяни като писмено доказателство по делото срещу Столична община.

С уважение,

Председателят на УС на НПО „Юристи срещу корупцията“

Александър Манолов

jpg2pdf (7)   jpg2pdf (8)