Становище до Бойко Борисов

 

                                                                                                                  ДО

                                                                               МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                             НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                          Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

                                                                                                      КОПИЕ

                                                                       МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                                                Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

                                                      С Т А Н О В И Щ Е

                                                                      От

Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16

Относно

Създаване на работна група под патронажа на министъра на правосъдието, която да изготви правила за противодействие на корупцията в съдебната система

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

На 20.06.2017 г. Ви изпратихме предложение, с което заявихме нашата позиция за създаване на работна група, която да изработи правила за противодействие в съдебната система. Благодарим за Вашето разбиране, тъй като на 31.07.2017 г. бяхме поканени от заместник-министрите на правосъдието г-жа  Десислава Ахладжова и г-н Евгени Стоянов, с които проведохме задълбочен разговор за нашето предложение и проблема с корупцията в съдебната система.

   Нашата инициатива за създаване на такава работна група се подкрепя от председателите на ВКС- г-н Лозан Панов, на ВАС- г-н Георги Колев и главният прокурор- г-н Сотир Цацаров, при положение, че тя ще работи под патронажа на министъра на правосъдието. Разбрахме, че към вицепремиера, г-жа Екатерина Захариева е създаден Национален съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет. В него вземат участие и Неправителствени организации, които няма да цитираме. Искаме да бъдем разбрани правилно от Вас. Ние сме една от най-старите НПО, създадена през 2008 г. Винаги сме се самоиздържали и не сме получавали никакви субсидии от фондации като Америка за България и откъдето и да е било. Това ни дава самочувствие да твърдим, че не сме под никакви влияния и държим на тази независимост. Не желаем доброто ни име да бъде обвързано с организации, срещу субсидирането на които има основателни критики.

   Вие сте мъдър политик и дълбоко вярваме, че след като веднъж ни подкрепихте, ще ни подкрепите отново в тази важна наша инициатива.

   За всички е ясно, а и обществото го желае, че ако се противопоставим на изключителната корупция в съдебната система и я ограничим до минимум, ще се стабилизират всички сектори в държавата. Надяваме се,

г-жа Екатерина Захариева  да не ни се обиди, тъй като и без това е натоварена с много функции.

  Молим за Вашето разпореждане да бъде създадена работна група под патронажа лично на министъра на правосъдието, в която да участват експерти от нашата организация „Юристи срещу корупцията“, представители на ВКС, ВАС и главната прокуратура, които изразиха своето принципно съгласие за това.

 Очакваме Вашият отговор, тъй като с оглед прозрачност и обективност дейността качваме цялата кореспонденция на официалната електронна страница на НПО „Юристи срещу корупцията“

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предложение до премиера, г-н Борисов

Писмо на председателя на ВКС, г-н Панов

Писмо на главния прокурор, г-н Цацаров

                                                                                                  С уважение,

                                                                                                Председател на УС

                                                                                     На НПО „Юристи срещу корупцията“

                                                                                                 Александър Манолов

jpg2pdf (7) jpg2pdf (8) jpg2pdf (9)

 

Comments

Вашият отговор на Timofei Отказ