Становище в подкрепа на съдия Г.Колев за председател на ВАС

ДО членовете на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ

гр. София

 

Копие: председателя на Софийски градски съд

Уважаеми Дами и Господа,

От името на Сдружение „ Юристи срещу корупцията “ имаме удоволствието да предложим един достоен магистрат в лицето на Георги Колев за поста председател на Върховния административен съд.

Като юридическо лице с нестопанска цел, учредено да съдейства за развитие на гражданското общество, за консолидиране на усилията в борбата за открито управление, прозрачност и непредубеденост при вземане на решения от служителите в държавните и общински структури, както и за изграждане на независима и безпристрастна съдебна система, подкрепяме кандидатурата на един доказан професионалист в правната материя за един от най — отговорните постове в съдебната система на Република България.

Върховният административен съд има традиционно място в българската правна система като основен гарант на демократичната и , правовата държава. Безспорно постижение на българското общество е уредената с основния ни закон възможност на всеки гражданин да атакува в съда решенията на администрацията, както и подзаконовите нормативни актове, които накърняват правата и законните му интереси. Върховният административен съд (ВАС) е държавната институция, която осъществява върховен съдебен надзор по прилагане на законите в административното правораздаване.

С тревога споделяме, че действията на някои магистрати от този върховен съдебен орган допринесоха за сриване на неговия авторитет. Известни са създадени лобита около някои ръководители на отделения, а има и основателни съмнения по отношение на т.н. поръчкови магистрати. Прави чест на бившия председател на ВАС, а сега омбудсман на Република България — г- н Пенчев, че започна реформа в този съд, която настояваме да бъде завършена от неговия нов ръководител.

Не напразно Върховният административен съд е бил закриван и създаван редица пъти в зависимост от политическата обстановка в страната, съществувайки в няколко периода от историята и- през 1 9 1 3 г. – 1922 г., 1934 г. – 1948 г. и след 1996 г. Ние вярваме , че ГЕРБ като една от най – силните политически партии в страната с ясна визия за реформа в съдебната система ще предложи за нов председател на ВАС професионалист – магистрат, който задължително следва да бъде извън структурата на ВАС, за да бъде независим, политически неутрален, безпристрастен, силна и безкомпромисна личност, която да се ползва от доверието на гражданите и да подпомогне ефективното извършване на належащата реформа във Върховния административен съд като структура от съдебната власт.

Такава личност безспорно е Георги Колев – изключителен и доказал се магистрат, който без съмнение отговаря на изискванията за заемане на ръководния пост в една от най – важните институции в страната Върховния административен съд.

Георги Колев е роден на 23 октомври 1966 г. Завършил е Висшия институт на МВР през 1991 г., през 1993 г. е стажант – съдия в Софийски градски съд. През 1993 – 1994 г. работи като следовател в Национална – , следствена служба, а от 1995 г. преминава на работа в прокуратурата – младши прокурор ( 1996 – 1998 г. ) и заместник – районен прокурор ( 1998 – 2000 г. ). С решение на ВСС от октомври 2000 г. преминавайка работа като съдия в Софийски градски съд, а от 2004 г. е заместник – председател. От 01 юли 2009 г. с решение на ВСС е избран за председател на Софийски градски съд. Работил и в трите относително самостоятелни подсистеми на съдебната.власт – съдебната, прокурорската и на следствените органи – Георги Колев със своята работа и резултатите от нея безспорно е доказал своите качества на ненадминат професионалист.

Седмица преди гласуването на ВСС, с което е избран за председател на СГС, Георги Колев нареди ареста на бившия кмет на Велинград – Фидел Беев, който е подеъдим по дело за доставка на горива за детски градини. Дни по – късно постанови 14 години затвор за бившия директор на „ Топлофикация София “ Валентин Димитров. Колев гледа и делата срещу бившия шеф на пътния фонд Веселин Георгиев, както и срещу Марио Николов за източване на 7.5 млн. евро по САПАРД.

Ние, като гражданско сдружение, чиято основна цел е борбата с корупцията в Република България и ликвидирането и в съдебната система, в държавните и обществени структури, безпрекословно подкрепяме кандидатурата на Георги Колев като най – удачна за председател на Върховния административен съд.

Председател на неправителствената организация „ Юристи срещу корупцията

адв. Александър Манолов