Становище във връзка с кандидатурата на г-жа Мария Карагьозова за ръководител на Специализирания наказателен съд

ЧРЕЗ

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 

СТАНОВИЩЕ

от

НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни № 16, ет. 1

Относно: Кандидатурата на г-жа Мария Карагьозова за административен ръководител на Специализирания наказателен съд

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Категорично възразяваме срещу избора на г-жа Мария Карагьозова за административен ръководител на Специализирания наказателен съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт за административен ръководител, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, се назначава съдия, прокурор или следовател от същото или от по-високо ниво на орган на съдебната власт, с високи професионални и нравствени качества, с придобит статут на несменяемост и с положителна комплексна оценка „много добра“ или „добра“ от последното периодично атестиране, на когото през последните 5 години не е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение. По изключение може да се назначава съдия, прокурор или следовател от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, който отговаря на останалите изисквания по тази алинея, както и на изискванията по чл. 164.

В случая считаме, че не следва да се прилага т.нар. изключение от общото правило на цитираната разпоредба, тъй като ще се избира административен ръководител на една от най-важните съдебни институции в Р България. Именно тя е компетентна да се произнася по корупционните престъпления.

В тази насока не считаме, че г-жа Карагьозова има необходимият професионален опит. Била е служител в Министерството на правосъдието, съдебен изпълнител, два мандата председател на Районен съд – Гоце Делчев, а сега е редови съдия в Софийския районен съд, където е преназначена от няколко месеца.

По наша информация срещу нея няма образувани дисциплинарни производства, но има негативни данни за работата й в  медийното пространство.

Смущава ни много близката връзка на г-жа М. Карагьозова от дълги години с представляващия Висшия съдебен съвет – г-н Боян Магдалинчев. Няма съмнение, че г-н Б. Магдалинчев, който е започнал кариерата си в гр. Гоце Делчев, ще лобира за назначаването на г-жа М. Карагьозора за председател на Специализирания наказателен съд.

Считаме, че тази практика да се назначават административни ръководители чрез връзки и приятелства в съдебната система е порочна и е предпоставка за изпадане в зависимост на цялата институция. Отделно това е условие за корупционна схема, докато избраният по този начин административен ръководител и избиращите го заемат властови позиции.

Гражданското общество и европейските партньори очакват от настоящия Висш съдебен съвет да преосмисли и промени предишната кадрова политика в тази насока. На такива важни за обществото постове следва да бъдат назначавани безспорно доказали се магистрати, с безупречна професионална кариера и нравствени качества.

 

С уважение,

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“

 

1 (1) 1 (2)

Comments

  1. Author

    На 05.02.2019 г. ВСС разгледа кандидатурите за председател на специализирания съд на съдия Мариета Райкова- Пашова и съдия Мария Карагьозова. Представянето на техните концепции бе свързано с редица въпроси от страна на кадровиците на ВСС. Съдия Райкова демонстрира много по-задълбочено познаване на проблемите на съда, в който и работи, и даде своята концепция за решаването й. Отговори подробно на въпроси за разрешенията за прилагане на специални разузнавателни средства, за измерване на натовареността на съдиите и за проблемите с отеснялата сграда на съда, находяща се на ул. Черковна, 90. Специализираният съд наистина е специален с оглед обстоятелството, че се произнася по най-тежките казуси срещу ОПГ, корупции и престъпления, свързани с високите етажи на властта. Именно затова ние бяхме против кандидатурата на съдия Мария Карагьозова, тъй като тя няма необходимият професионален опит и смелостта да кандидатства за тази висока длъжност не е без подкрепата на близкия до нея представляващ ВСС, съдия Боян Магдалинчев. Във връзка с това считаме за недопустимо и неморално участието му в изслушването на двете кандидатури вместо да си направи отвод. Показателен е факта, че вследствие на нашето противопоставяне срещу кандидатурата на съдия Мария Карагьозова, Съдийската колегия на ВСС подкрепи избора на съдия Мариета Райкова-Пашова, а за съдия Мария Карагьозова не гласува никой. Това доказва, че новият ВСС в болшинството си се противопоставя на кадровата политика, която провежда съдия Магдалинчев, и не би допуснал за в бъдеще избора на съдии на административни ръководители по един непрозрачен и зависим начин.

  2. It really a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

Вашият отговор на ajac Отказ