Становището ни в подкрепа на съдия Надежда Джелепова и съдия Мариника Чернева в номинацията им за заместник-председатели на ВАС

                                                                                                                                                                    ЧРЕЗ
                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС И
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ КЪМ ВСС
                                                                                                                                          Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  ДО
                                                                                                            ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

                                                                                            С Т А Н О В И Щ Е
                                                                                                          От
                                 НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“

                                              със седалище: гр. София, кв.Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1.
                                                                                                          Относно
Номинацията на съдия Надежда Джелепова и съдия Мариника Чернева за заместник-председатели на ВАС.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ КЪМ ВСС,
Нашата организация напълно подкрепя решението на Пленума на ВАС, проведен на 1.02.2018 г., на който Върховните съдии са подкрепили номинациите на председателя Георги Чолаков за негови заместници да бъдат избрани съдиите Надежда Джелепова и Мариника Чернева.
Съдия Джелепова и съдия Чернева са утвърдени юристи с много добро име и авторитет, както в средите на магистратурата, така и сред представителите на гражданското общество. Имаме впечатление от цялостната им работа, която е неукорима, както в професионално, така и в личностното им поведение. Те са изключително добре подготвени професионалисти, които се ръководят само от върховенството на закона и вътрешното си убеждение. Личните им качества, освен натрупания им професионален опит ги характеризират с висок морал и отговорни за постъпките си магистрати.
Считаме, че в екип с председателя на съда Георги Чолаков, те ще поставят условия за изграждане на една модерна и достъпна за гражданите съдебна институция, ползваща се с безспорен авторитет и уважение в страната.
Пожелаваме на членовете на съдийската колегия при своя избор да се съобразят с нашето становище и със становището на съдиите от ВАС, което е форма на съдийско самоуправление.

С уважение,
Александър Манолов,
Председател на УС на НПО
„Юристи срещу корупцията

 

1 2

Comments

  1. Здравейте господа и госпожи от НПО“Юристи срещу корупцията“.Вашата номинация ми се вижда пресилена,специално за съдия Джелепова.Така или иначе тя вече е зам.председател на ВАС.Но да Ви осветля какви ги забърка заедно с другите съдии в петчленен съдийски състав – втора Колегия на ВАС по адм.дело №7022/17 с Решение№13817 от 15.11.2017г.И понеже Вие сте радетели,защитници срещу корупцията сега преценете случая дали не касае такава????????????
    Като прочетете Решението няма начин да не Ви направи впечатление,че целия съдийски състав вкупом гледа да не влезем в правната норма по чл.239,т.1 от АПК – още повече,че някак си „разсеяно“ пропускат съдържанието на доказателствения материал в цялата си пълнота.Но бисера който умните съдии са измислили за тълкуването на тази правна норма за да не може с такивата доказателства да се отмени Решение на по-ниско стоящия Съд е „тези доказателства не са нови,защото не е било невъзможно да се представят на първа инстанция“.Вие много добре знаете,че правната норма засяга „момента на узнаване за доказателствата“,за да се признаят за нови за целите на делото.Още повече,че за да се представят доказателствата,те трябва по някакъв начин да се открият,въпреки че са съществували в миналото,както и тия които след Решението са създадени.И така този бисер на „юридическата съдийска мисъл“ изхвърля който и да е позовал се на тоя член за да иска отмяна.Просто с този подход на съдиите,излиза че каквото и доказателство – старосъздадено или новосъздадено обезмисля този чл.239,т.1 от АПК.Но за простолюдието този номер минава.А какво да видим в едно друго дело където страните са с големи финансови възможности и едната се позовава на този същия чл.239,т.1 от АПК – адм.дело между ПП“Зелените“ и „Асарел-Медет“ – члена не се тълкува услужливо,а направо се приемат „новите доказателства“ въпреки ,че адвоката на ПП“Зелените“ се позовава на този бисер на „юридическата съдийска мисъл“ – но тук който е дал пари той печели,а това са от „Асарел-Медет“ – просто е очевадно,игнорира се възражението.Е какво ще кажете,на това дело не присъства г-жа Джелепова,но такива стандарти на правораздаване изобщо не ми харесват – и затова сега не се учудвам от думите на адвокатите – Решенията в Съда не се вземат по законосъобразност, а се вземат по „целесъобразност“ – значи доникъде няма да достигне един човек от простолюдието,ако започне да съди кой да е държавен орган,въпреки че има доказателства.А тоя който има много излишни пари пък „пълни гушите на съдиите“ и печели чрез „грешно решение“,което много трудно се отменя,да не кажа че никакъв шанс няма който и да е когато обжалва по-нагоре – понеже там по-нагоре гледат само пропуски в процедурите – но и тук пак съдиите са „разсеяни“ и не виждат нищо нередно в процедурите – такива като:неуведомяване за излязло Решение,Определение,Разпореждане, дори имам и случай неуведомяване че ответната страна е представила „Възражение“ – и въпреки тия пропуски за които е сезиран седемчленен съдийски състав – отговора е мълчание по поставените въпроси за да се отмени Решението на по-долния Съд/състав.-Е какво ще кажете господа и госпожи юристи.
    Това не са празни приказки,а самата действителност.И в продължаващата съдебна сага се вижда как съдиите от ВАС си прехвърлят топката.Явно не им харесват продължаващите жалвания.Е ще видим докъде ще стигне тяхното „правораздаване“.

  2. Author

    Пленума на ВСС подкрепи нашето становище и избра заместник председатели на ВАС съдия Надежда Джелепова и съдия Мариника Чернева. На 13.11.2018 съдия Надежда Джелепова бе избрана за конституционен съдия, което потвърждава нашето становище за първоначалният й избор за заместник председател на ВАС, че тя е магистрат с високи професионални и нравствени качества.

Вашият отговор на ajac Отказ