Сигнал до председателя на ВКС- г-н Лозан Панов във връзка с действията на съдия на ПОС Ирена Писова

                                                                                                                           ДО

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВКС

                                                                                  Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

                                                             КОПИЕ: ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АС ПЛОВДИВ

                                                                                           Г-ЖА МАГДАЛИНА ИВАНОВА

                                                                КОПИЕ: ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ПЛОВДИВ

                                                                                    Г-Н ВЕСЕЛИН ХАДЖИЕВ

 

С И Г Н А Л

От

Адвокат Александър Манолов

Служебен адрес: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Неразделни“, 16, адвокатска къща „Манолов и партньори“

Относно

Необходимостта за приемане на Тълкувателно решение от пленума на ВКС, касаещо спиране на изпълнителното производство по чл. 432, т.2 ГПК

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ,

Скандализиран съм от решението на Пловдивския окръжен съд, IV гр. отд, гр.д. №980/2017 г. с председател на състава и докладчик- съдия Ирена Писова. Същото е постановено в противоречие практиката на съдилищата по прилагането на чл. 432, т. 2 ГПК (РЕШЕНИЕ № 392 от 04.10.2016г.,ОС гр. ПАЗАРДЖИК, РЕШЕНИЕ № 10 ОТ 31.01.2017 Г. ПО В. ГР. Д. № 18/2017 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, РЕШЕНИЕ № 531 ОТ 20.12.2016 Г. ПО В. ГР. Д. № 883/2016 Г. НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1517 ОТ 28.05.2014 Г. ПО ВЪЗЗИВНО ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 1586/2014 Г. НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ)

Нещо повече, председателят на състава и докладчик по делото, съдия Писова, не се е съобразила с практиката по този вид дела на въззивната и висшестоящата инстанция, каквато е Апелативния съд- Пловдив.

Неправилен и необоснован е правния извод на съдебния състав по гр. дело №1534/2017 г. на IV отд., ОС Пловдив, че „в случая е налице императивно приложение на процесуалния закон ГПК“. Практиката на съдилищата в Република България е съвсем различна и противоречива само на това решение на ОС Пловдив. При хипотезата на чл. 432, т.2 ГПК на повече от един взискател, какъвто е случая, е необходимо да е направено искане за спиране от всички взискатели, които имат равни процесуални права, съгласно чл. 457 ГПК (същото следва от цитираните решения). Предвид това не е законосъобразно и не е правилно Постановлението №282/23.05.2017 г. за спиране на изпълнителното производство  на ЧСИ Мариана Кирова, рег.№823, ОС Пловдив, като правно основание за това е посочена молбата само на единия взискател. Аз като присъединен взискател не съм подавал такава молба, поради което смятам, че правата ми по чл.457, ал. 1 ГПК са нарушени. Нещо повече с това единствено противоречиво решение на ОС Пловдив се създава порочна практика сред всички съдебни изпълнители от пловдивския регион по прилагането на чл. 432, т.2 ГПК. Поради липса на каквато и да е логика в решението на ПОС, то противоречи с решенията на ЕС относно понятието „справедлив процес“ (Nideröst- Huber v. Switzerland, 18 February 1997q Reports 1997- I, p. 108, § 24, and K.S. v. Finlandq no. 29346/95, § 21, 31 May 2001; Prikyan and Angelowa, cired above, §42; Skondrianos v. Greece, os. 63000/00, 74291/01 and 74292/01, §29-30, 18 December 2003, Clinique des Acacias and Others v. France, nos. 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 38, 13 October 2005; Duraliyski s. Bulgarie, Application no 45519/06). Европейският съд отбелязва в тези свои решения, че е важно за тези, които отправят своите претенции към съда, да разчитат на правилно функциониране на съдебната система и сигурността, че оплакването на всяка една от страните ще бъде анализирано, което естествено включва и създадената практика по този вид дела.

Предвид гореизложеното и предвид, че решението № 980/2017 г. на ОС Пловдив, гр. Отд, IV състав, влязло в законна сила, противоречи на съществуващата съдебна практика в Република България, касаеща спиране на изпълнителното производство по чл. 432, т.2, моля да разпоредите образуване на тълкувателно дело, по силата на което ОСГК  да се произнесе с тълкувателно решение, като изясни:

 1. Дали може да се спре изпълнителното производство въз основа на молбата само на единия от взискателите, когато те са двама или повече.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Решение №980/ 18.07.2017 г. по г.д. №1534 по описа на ОС Пловдив, гражданско отделение, IV с-в.
 • Решение № 10 ОТ 31.01.2017 Г. по в. гр. д. № 18/2017 Г. на АС- Пловдив
 • Определение № 1517 ОТ 28.05.2014 Г. по въззивно гражданско дело № 1586/2014 Г. на Окръжен съд- Пловдив
 • Решение № 531 ОТ 20.12.2016 Г. по в.гр. д. № 883/2016 Г. на Окръжен съд- Пазарджик
 • Решение №5872/29.07.2014 г. по в.гр. д. № 9140/ 2014 на СГС

 

С уважение,

Александър Манолов

1 2 3

 

Comments

 1. Thanks a lot for providing individuals with an extremely breathtaking chance to read critical reviews from this site. It’s usually so enjoyable and as well , jam-packed with fun for me and my office fellow workers to visit your website really three times every week to study the new guidance you will have. And of course, we’re always fascinated with your brilliant tactics you give. Certain 2 points in this article are really the best I have had.

 2. Thanks for your personal marvelous posting!
  I really enjoyed reading it, you’re a great author.I will
  ensure that I bookmark your blog and will often come back someday.
  I want to encourage you continue your great job, have a nice afternoon!

Leave a Comment