Сигнал до министъра на правосъдието г-н Данаил Кирилов във връзка с предложението ни за създаване на Работна група, която да изработи Правила за противодействие на корупцията в съдебната система.

 

ДО

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

На Вх.№66-00-123/18 от 25.07.2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО

НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

На Вх. №08.10-69/30.08.2017 г.

С И Г Н А Л

От

НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Неразделни“, 16.

Относно

Създаване на работна група под патронажа на министъра на правосъдието, която да изготви Правила за противодействие на корупция в съдебната система.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Преди всичко искаме да Ви поздравим с новият отговорен пост, като се надяваме, че ще бъдете първият министър, който обективно ще съдейства за реформиране на съдебната система и изкореняване от нея на тихата и подмолна корупция.Удовлетворени сме от основната задача, която Ви постави премиера г-н Борисов, да направите всичко възможно за падането на Механизма за сътрудничество и оценка и изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Както е известно, в свое скорошно изказване комисаря по правосъдие на Европейската комисия г-жа Вера Юрова (Věra Jourová) заяви, че това няма да се случи до избора на нова Европейска комисия. Нейното становище налага да се вземат спешни мерки от страна на изпълнителната и законодателната власт в горепосочената насока, както и от самата съдебна власт, за да се постигне желаната цел: реформиране на съдебната система и изкореняване на корупцията. Ние като част от гражданското общество решително ще участваме в този процес, като още от 2017 г. поехме инициативата да бъде създадена работна група под Вашето ръководство, която да изготви Правила за противодействие на корупцията в съдебната система. В тази насока имаме писмената подкрепа на председателя на ВКС-г-н Панов (изх. №330/07.06.2017 г), на председателя на ВАС- г-н Чолаков (изх. №811/14.12.2017 г.), на Главният прокурор- г-н Цацаров (изх. №1475/2017), на председателя на КПКОНПИ- г-н Пламен Георгиев (изх. №7876/2018 г.). Имаме пълната подкрепа и на министър-председателя г-н Бойко Борисов (изх. №08-10-69/30.08.2017 г.). За съжаление въпреки многобройните срещи, Вашият предшественик г-жа Цачева не предприе решителни стъпки по създаването на тази комисия. Необяснимо за нас проточи въпроса във времето, като с писмо №66-00-123/18 от 25.07.2018 г. отново поиска от горепосочените институции с копие до нас да изразят за пореден път писменото си становище. Ето защо Ви молим оперативно да поканите председателите на ВАС, ВКС, Главният прокурор да посочат представители в тази група, тъй като КПКОНПИ и ние сме посочили такива представители. След посочването им  е редно да издадете заповед за създаване й, в която да се посочат условията и реда за работата на Работната група.

Очакваме Вашият отговор.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Писмо на председателя на ВКС- г-н Лозан.
  2. Писмо на председателя на ВАС- г-н Чолаков.
  3. Писмо на Главният прокурор- г-н Сотир Цацаров.
  4. Писмо на председателя на КПКОНПИ.
  5. Писмо на началника на политическия кабинет на министър-председателя- Румяна Бъчварова.
  6. Писмо на министъра на правосъдието-г-жа Цецка Цачева.

С уважение,

Александър Манолов,

Председател на УС на НПО

„Юристи срещу корупцията“

Leave a Comment