Предложение до министър-председателя, г-н Бойко Борисов

 

                                                                   ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                        Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

               КОПИЕ

                                                 Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА,

                            ВИЦЕ-ПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                                        КОПИЕ   

                                                                          Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

                                             МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище

Гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1

 

                                  УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,

Обръщаме се към Вас, тъй като Вие бяхте единственият политик, който ни покани на разговор, чиято тема бе борбата с корупцията и начини за противопоставянето й. Тогава Вие решихте, че следва да се срещнем с г-жа Цачева и  с нея да създадем организационни мерки, които да Ви предложим за предприемане на конкретни стъпки в тази насока. Тези наши договорености не бяха постигнати, тъй като г-жа Цачева в качеството си на председател на НС беше изключително натоварена, а предстояха и избори.

ЕК в мониторинговият си доклад от 2016 г. достатъчно ясно намеква, че търпението й  към липсата на резултати в България вече се изчерпва. В същия доклад от 2017 г. е отразено, че борбата с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение.

В редица Ваши изказвания сте констатирали, че няма реални резултати от работата на многобройните антикорупционни институции в България, като те следва да бъдат обединени в един орган.

Особено важно е да се набележат спешни мерки за ширещата се корупция сред нереформираната съдебна система. За тази цел ние поехме инициативата да бъде създаден Съвет под патронажа на г-жа Цачева, който да изготви правила за противодействие на корупцията в съдебната система.

От процесуална гледна точка те могат да бъдат внесени и от г-жа Цачева в качеството й на председател на ВСС, и ако бъдат одобрени от Висшия съдебен съвета, безспорно ще имат задължителен характер за магистратите.

Този Съвет, в който ще участват представители на ВКС, ВАС, Главната прокуратура и членовете на нашата НПО, ако се създаде като постоянен орган, може да следи за спазването на тези правила от магистратите, сезирайки съответните институции.

Нашите предложения имат пълната подкрепа от председателя на ВКС, ВАС и главният прокурор: г-н Цацаров и г-н Панов заявяват в писмата си, че ще определят представители за участие в Съвета, ако министъра на правосъдието инициира създаването на този Съвет. Председателят на ВАС, г-н Георги Колев, не ни отговори писмено, но ни покани на разговор, на който изрази принципното си съгласие за създаване на такъв Съвет. Също така заяви, че съдии от ВАС могат да бъдат определени от новият председател на ВАС, който ще бъде избран на неговия  пост през месец октомври 2017 г.

Уважаеми г-н Борисов, вярваме, че ще подкрепите нашата инициатива, като посочите необходимите организационни мерки за нейното реализиране, за което молим да бъдем уведомени.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Копие от писмо-отговор на председателя на ВКС г-н Лозан Панов

Копие от писмо-отговор на главният прокурор г-н Сотир Цацаров

 

                                                                                          С уважение,

                                                                              Председател на УС на НПО

                                                                          „Юристи срещу корупцията“

                                                                                  Александър Манолов.