Предложение до главният прокурор на РБ г-н Сотир Цацаров

ДО

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР НА РБ

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

 

 

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Като Юридическо лице с нестопанска цел, учредено да съдейства за развитието на гражданско общество, за консолидиране на  усилията  в борбата срещу корупцията в Република  България и ликвидирането й от всички сфери на обществения живот, не може да останем индеферентни  към заключенията на Европейската комисия, обективирани в  последният й  мониторингов доклад  за напредъка на България.  ЕК прави обобщение на последните десет години, като изводите не са особено добри за управленията на България през това време.  България не постига напредък по отношение на борбата с корупцията през последните десет години на мониторингово наблюдение от ЕК. „ Въпреки че първоначалните резултати изглеждаха обещаващи в някои отношения, тези усилия не доведоха до необходимата коренна промяна в борбата срещу корупцията.“

За съжаление една от основните причини за провала на прехода и сегашното състояние на българската икономика и съдебна система е липсата на елементарно противодействие срещу корупцията. В тази насока считаме, че следва да бъде създаден Съвет, в който да участват експерти от организацията ни, представители на Министерството на правосъдие, на ВКС, ВАС, прокуратурата, който да изготви правила за противодействие на корупцията в съдебната система. Така изготвените правила следва  да бъдат внесени за одобрение от ВСС, за да имат задължителен характер за всички магистрати в страната. Можем да Ви уверим, че имаме пълната лична подкрепа на президента на Република България, г-н Румен Радев.

Очакваме  и Вашата подкрепа, като Ви молим да определите магистрат, който да участва в този Съвет и с чиято професионална помощ да бъдат изготвени („Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“).

 

 

                                                                                        С уважение,

                                                                                     Александър Манолов,

Председател на Управителния съвет

На НПО „Юристи срещу корупцията“

jpg2pdf (7)