Поздравителен адрес до съдия Лозан Панов, председател на ВКС

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, представлявана от адв. Александър Манолов, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Неразделни“ Ns 16

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“ Ви поздравява с избора за председател на Върховния касационен съд, като Ви пожелава крепко здраве и мъдрост в усилията за реформиране на тази така важна съдебна институция.

Подкрепяйки Ви при избора за този висок пост, ние никога не сме се съмнявали във Вашите качества на професионалист, който твърдо е отстоявал своите позиции и не се е поддавал на внушения и натиск. Вярваме, че ще защитавате принципите в концепцията Ви за управление на Върховния касационен съд, станала достояние на цялото гражданско общество. Убедени сме, че няма да се отклоните по никакъв начин от тези принципи, независимо от оказвания натиск по време на избора Ви, а вероятно и след него.

Бъдете такъв, какъвто сте и не се съмнявайте в нашата подкрепа при усилията Ви за издигане авторитета на съдебната власт, както и в борбата срещу корупцията в съдебната система на всички нива.

С уважение,

 

Адв. Александъ

Председател на „Юристи срещу корупция“

jpg2pdf (5)