Поздравителен адрес до президента на РБ- г-н Румен Радев

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

От Неправителствена Организация
„Юристи срещу корупция“

Гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Неразделни“ №16. Ет.1.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Имаме честта и удоволствието да Ви поздравим с авторитетният избор и да Ви пожелаем здраве, мъдрост и кураж в трудният път. Не се съмняваме, че ще положите всички усилия за обединение на нацията ни и ще поставите интересите на нашата родина като приоритет при контакти с Великите сили: Русия и САЩ. Изключително сме впечатлени от визията Ви в борбата с корупцията и приемането на румънският модел. Нека някои наши политици най-после получат плесница от закона, както направи румънският народ.

Може да разчитате винаги на нашата независима експертна помощ, когато се касае за една обективна законова борба с ширещата се корупция в нашата страна, която убива ценностите и икономиката ни.

С уважение,

Александър Манолов, Управител на УС на НПО „Юристи срещу корупция“

jpg2pdf (1)