Поздравителен адрес до новоизбраният председател на СРС- г-н Александър Ангелов

                                                                                                                                  ДО

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СРС Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ

                                                                       ПО3ДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

                                                                                   От

Неправителствена организация „Юристи срещу корупцията’; със седалище гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,

Поздравяваме Ви с единодушният избор на SCC за председател на Софийския районен съд. Пожелаваме Ви Здраве, за да можете мъдро и успешно да ръководите тази най-голяма институция в съдебната система по един достоен и нов начин. 3а нас е ясно, че наследявате от предишният председател г-н Методи Лалов проблеми, които трябва да rи решите. Нe спорим, че този съд е един от най-натоварените в страната, но не може да има извинение да не се постановяват съдебни актове в години (50 с-в и тн), да не се насрочват с години разпределените дела (30 с-в и тн), да се пренасрочват през повече от половин година и тн.

Ползваме случаят да Ви информираме, че по наша инициатива и съгласието на председателя на ВКС- г-н Лозан Панов, председателят на ВАС- г-н Георги Колев, главният прокурор- г-н Сотир Цацаров, ще се сформира работна група под патронажа на министъра на правосъдието- г-жа Цецка Цачева, която да изработи Правила за борба с корупцията, в съдебната система.

Ще разчитаме на Вашето съдействие, за да се избегнат всякакви корупционни прояви в Софийския районен съд.

Пожелаваме Ви пълен успех при изкарване на мандата.

 

С уважение,

 Председател на УС на НПО

„Юристи срещу корупцията“

Александър Манолов