Поздравителен адрес до новият председател на Върховния административен съд- г-н Георги Чолаков

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Г-Н ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

От

Неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“, със седалище гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧОЛАКОВ,

Поздравяваме Ви с авторитетния избор на двата Висши съдебни съвети за председател на Върховния административен съд. Пожелаваме Ви здраве, за да можете мъдро и успешно да ръководите една от най-големите институции в съдебната система по един достоен и прозрачен начин. Вярваме, че в следствие на Вашите усилия ще бъде повишено общественото доверие към ВАС, чрез осигуряването на гражданите на достъпен и бърз процес. Считаме, че е правилно новите заместник-председатели на ВАС да бъдат избрани от неговия пленум. Правилно е обществото да бъде запознато по какъв начин се избират ръководители на отделения и как се сформират 5-членните състави, за да се избегнат съмнения за корупционни схеми. Напълно одобряваме вижданията Ви за ежеседмични прес-съобщения и желанието Ви да се вслушвате, и обсъждате предложенията и препоръките на Неправителствените организации. Ние напълно ще Ви подкрепим в стремежа да се премахнат корупционните прояви в съдебната система.

Пожелаваме Ви пълен успех при изкарване на мандата.

С уважение,

Председател на УС на НПО

„Юристи срещу корупцията“

Александър Манолов

поздравителен адрес до чолаков

Leave a Comment