Писмо до Главния секретар на президента на Република България и Отговор

ДО
ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА НА РБ
Г-Н ДИМИТЪР СТОЯНОВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,
Искаме да изразим нашата благодарност за поканата, която получихме за участие в Международната конференция по „Европейски практики и възможности за противодействие на корупцията“ под патронажа на президента на РБ- г-н Румен Радев. Заявяваме интерес и молим да ни бъде изпратен в превод Доклада на г-н Рафаеле Пичирило, директор на Дирекция „Правни въпроси“ при Министерството на правосъдието на Република Италия и доклада на доцент д-р Диана Ковачева- заместник- омбудсман на РБ.

С уважение,
Председател на УС на НПО
„Юристи срещу корупция“
Александър Манолов

SCAN_20180723_150401496

SCAN_20180723_145039422

Leave a Comment