Отговор на съдия Георги Чолаков, председател на ВАС, на предложението за създаване на работна група, която да изработи правила за противодействие в съдебната система.

                                                                                                                                    ДО 

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

                                                                                               НА НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ

Ако министърът на правосъдието инициира създаването на такава работна група, Върховният административен съд ще определи свой представител, който да участва в нея.
Предложението Ви за създаване на работна група под патронажа на министъра на правосъдието, която да изготви правила за Противодействие на корупцията в съдебната система“ заслужава подкрепа и бих искал да Ви уведомя, че Върховният административен съд има готовност да участва в подобни инициативи.

С уважение, 

Георги Чолаков

Председател на Върховния Административен съд.

 

SCAN_20180108_151852097

Leave a Comment