Отговор на президента на Република България г-н Румен Радев

ДО

АДВ. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“

1164 София

Ул. „Неразделни“ №16

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ,

Благодаря Ви за писмото до президента на Република България от 15 март 2017 г.

Темата за противодействието на корупцията е важна за държавния глава и израз на това е отреждането на длъжност за секретар по правни въпроси и антикорупция в Администрацията на президента. Не е предвидено създаване на съвет в предложената от Вас област, защото съществуването на съветите като консултативни органи в Президентството отчита правомощията на президента.

Съветите, които подпомагат дейността на държавния глава, са: Съвет „Външна политика, сигурност и отбрана“, Правен съвет, Съвет „Духовност и култура“, Съвет „Икономическо и социално развитие“ и Съвет „Образование, наука и иновации“. Предвид това президенrьт не може да поеме патронаж за създаване на предложения от Вас съвет, но е съпричастен към усилията за борба с корупцията.

Димитър Стоянов
ГЛАВЕН’СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА.КЪЛГАРИЯ

jpg2pdf (7)

Leave a Comment