Отговор на председателя на ВКС г-н Лозан Панов на предложението ни за Създаване на Съвет, който да изработи „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

до Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ,

Безспорно заслужава подкрепа идеята Ви представители на гражданското общество и на институциите в Република България да обединят усилията си в борбата срещу корупцията в страната. Такива начинания са част от верните стъпки по пътя към прозрачната и предвидима съдебна система.

Когато бъде създадена инициираната от Вашата организация работна група под патронажа на министъра на правосъдието за изработването на правила за противодействие на корупцията в съдебната власт, ще мога да разговарям със съдиите от Върховния касационен съд, компетентни в тази област, за да определя конкретен представител. С уважение,

ЛОЗАН ПАНОВ , ПРЕДСЕДАТЕЛ НA . ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

 

jpg2pdf