Отговор на КПКОНПИ във връзка с инициативата ни за създаване на Работна група

ДО

r-н   AAEKCAHДЪP MAHOЛOB

ПPEДCEДATEЛ HA УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ HA HПO

ЮPИCTИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

 УВАЖАЕМИ Г-Н МАНОЛОВ,

 Bъв  Bръзка c постъпило в деловодството нa ЦУ КОМИСИЯТА ПИСМО ОТ Вас с наш вх. №ЦЪ01/7235 от 18.06.2018 г.,ни уведомявате, че представляваната от Вас организация е инициатор за създаване на работна група под патронажа на министъра на правосъдието за изработване на Прравила за противодействие на корупцията в съдебната система и по този повод Ви уведомявам, че Комисията за противодействие на корупцията за отнемане за незаконно придобитото имущество ще вземе участие в предстоящата работна среща.

Лице за контакт Трифон Трифонов- директор на дирекция „международна дейност, координация и контрол“, телефон за връзка:0882699098

3A ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПКОНПИ:

 
   

(Съгласно Заповед №пД06-291/06.06.2018 г)

/АНТОН СЛАВЧЕВ/

SCAN_20180709_111447487

Leave a Comment