Отговор на Директора на Дирекция Е “Координация на политиките ІІ”. Уилям Слийт

ЕВРПОIIЕЙСКА КОМИСИЯ ГEHEPAЛEH СЕКРЕТЕРИАТ

ДиРЕКЦИЯ D

Граждани и сигурност, работната програма Началник на отдел

Сдружение „Юристи срецry корупция~а“
Ул. „ Неразделни „ 16
1 164 София
България
Брюксел
13/02/2013

Уважаема г-жо / г-н ,

Благодаря за вашето становище , изразено на 27.11.2013, отнасящо се до кандидатурата на г-н Цацаров за поста Главен прокурор на Република България. Зам.-председателят на ЕК и еврокомисар по правосъдието и вътрешния ред Вивиан Рединг , ме помоли да отговоря от нейно име.

Комисията взе под внимание перспективите на изборите, организирани от Висшия съдебен съвет на 21 декември 2013г. По механизма за сътрудничество и проверка Комисията ще продължи да подкрепя българските власти за напредък на реформите в съдебната система и да следи и докладва за постигнатия напредък.

                                                                                                               С уважение :

                                                                                                               Уилям Слийт