Отговор на Главният прокурор на РБ на предложението ни за създаване на Съвет,който да изготви „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПPOKYPOP

до Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ Гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Неразделни“ № 16, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ,

С Ваше писмо сте отправили молба да бъде определен представител на Прокуратурата на Република България, който да участва в съвет, чиято задача ще бъде изготвянето на „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система „. Бих искал да Ви уведомя, че ПРБ има готовност да участва в подобни инициативи. Следва да уточня, че съгласно Решение №682 от 13.08.2009 г. на Министерски съвет на Република България министърът на правосъдието осъществява пряк диалог с Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. С оглед на това Ви уверявам, че ако министерство на правосьдието инициира създаването на такъв съвет, прокуратурата ще излъчи свой представител, който да участва в работата му.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

jpg2pdf (7)