Новият „морал“ в политиката

През пролетта  2014 година в МП стартира процедура за конкурсен подбор за длъжността на началник-отдел „Нормотворчество“. В процедурата могат да участват 9 служители от отдела, които заемат длъжността „държавен експерт“. Осем от тях имат професионален опит между 10-16 години, а единия се оказва с три години десет месеца и тринадесет дни. това налага извършването на проверка на Инспектората на Министерството за установяване: по какъв начин Атанас Владиславов Славов е назначен за държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“. Проверката приключва с доклад, в който се посочва, че този служител не покрива изискванията за минимум пет години стаж. Оказва се, че г-н Славов не е предоставил на „Човешки ресурси“ в МП трудовата си книжка през пролетта 2012 година, когато е назначен за длъжността държавен експерт. Инспектората към този момент установява, че е имал 2 години пет месеца и двадесет и девет дни професионален стаж, тоест близо дойно по-малко от изискуемия по закон за тази длъжност. Въпреки това конкурсната комисия под председателството на Елена Петкова, главен секретар на МП, неправомерно е допуснала до участие г-н Славов, който впоследствие печели и конкурса. Въпреки че в журналистическо разследване във вестник „Труд“ 2017 година са изложени редица проблемни моменти в професионалната кариера на г-н Славов, той е член на ръководството на партия „Да, България“ и вероятно ще бъде кандидат за народен представител. 

Това ли е новият „морал“ в политиката?