Независими ли са съдиите в България?

„Едно трябва да е ясно. Независимостта на съда, като висш конституционен принцип, съвсем не означава имунитет срещу обществена критика. Няма и не може да има омерта на мълчанието за съдийски безобразия. Колкото и удобна да е тя за някои от тази категория публични служители. Респект към съда като институция, изпълнение на съдебни актове- категорично „да“, но мълчание „не“. Да се критикуват голословните мотиви на Калпакчиев, да се повдига въпроса дали постановеният акт е взет по вътрешно убеждение или е продиктуван извън съдебната зала, е непълно легитимен акт на обществена и експертна критика. Защото са налице скандални данни за обвързаности и общи финансови интереси на двама съдии със застъпниците на освободения от тях убиец.“

(вестник „Труд“)