Корупция без граници!

Изключително смущаващо е, че и през 2017 България е първенец по корупция в ЕС. Не една международна организация отбелязва влощаващата се корупционна среда в страната. В тая среда се срива държавността, хората живеят с чувство за несправедливост. Добър знак е, че новият държавен глава е уловил това чувство и постави въпроса за преодоляването му във всичките си речи до сега. Да се възстанови чувството за справедливост у гражданите- това е важна държавническа задача! Нашата НПО ще оказва пълно съдействие на всички институции в постигането на тази цел.

Leave a Comment