Иво Хинов – съдия в Софийски районен съд, НО, 11 наказателен състав

В настоящото и в следващите две изложения, първи по рода си в новата ни рубрика „Наблюдавани магистрати”, ще Ви информираме за развитието на едно наказателно производство, продължило в своите две фази повече от седем години, завършило с влязла в сила оправдателна присъда, постановена от ВКС, изстрадана от трима невинни граждани.

Дейно участие за развитието на този процес и за постановяване първоначално на осъдителна присъда имат тримата магистрати, които ще Ви представим.

В мотивите към постановената присъда по НОХД № 8060/2003 г. на СРС, 11 състав съдия Хинов в качеството си на председател на състава развива фактическа обстановка, която не се съдържа в обвинителния акт и не се подкрепя от събраните по делото обстоятелства.

Съдът в мотивите на присъдата не сочи въз основа на какви доказателства приема за установени определени обстоятелства по делото, което е съществено процесуално нарушение.

Въззивната инстанция – СГС/ ВНОХД № 5334/2006 г., СГС, III въззивен наказателен състав/ и ВКС отменят постановената присъда от съдия Хинов, като приемат че съдебният акт на Хинов е незаконосъобразен, оправдавайки осъдените от него лица. Предстои държавата по ЗОДОВ да обезщети тези граждани със сериозни парични суми, което фактически става с пари от събраните данъци.

Считаме, че подобни магистрати следва да понесат имуществена отговорност при едно изменение на ЗОДОВ, за да бъдат мотивирани да постановяват законосъобразни и обосновани съдебни актове като сформират вътрешното си убеждение безпристрастно, обективно, неповлияни от някакви външни фактори.

Comments

  1. АБСОЛЮТНО ПРАВИЛНО! ДА ПОНАСЯТ ПОНЕ ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ!
    ЗАЩОТО ГОДИНИТЕ ПСИХИЧЕСКО И ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ неВИНОВНИТЕ ПОДСЪДИМИ С НИЩО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ „ПЛАТЕНИ“…

  2. Свободно съдийско осмотрение! Точка по въпроса! Кой осмотрява е съвършено друг въпрос, който изобщо не попада в обхвата на съдебната власт!!

  3. Аз предлагам парите да се приспаднат от общия бюджет на съдебната система. При установени, примерно три неадекватни присъди, да му се спира правото да заема тази длъжност,подобно на лекарите.По този начин съдиите сами ще се отърват от неуместните си кадри.

  4. Правилно ли разбрах- юристи възстават с/у корупцията?! Хайде ,тогава да ми помогнете, защото и аз призоеавам публично, но ….“ агнетата мълчат“! Тъй, де иде Великден! Вж статията“ Темида ни показва среден пръст“. Делото ми е гр.- КТ и ЗОДОВ и моля спешно е . Колегите ви ми загубиха времето! ИВСС не работи- прикрива и лъже, съдии се позовават на нищож. докум. И по 3 дела отказват да го обявят за нищожен!!!!

Leave a Comment