Възмутително!!!

Бившият председател на Софийския районен съд Методи Лалов беше наказан със забележка от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет заради 22 забавени дела.”

Забележката е най-леката дисциплинарна санкция. Тя бе наложена заради смекчаващото вината обстоятелство, че докато е бавил делата, Лалов бил председател на най-големия съд у нас.Дисциплинарното производство срещу Лалов почна през 2015 г. още преди той да изведе съдии от СРС на протест срещу ВСС.

През 2015 г. бе образувана дисциплинарка и срещу съдия Елка Пенчева от Софийски градски съд.Съдийската колегия на ВСС я отстрани на 6.03.2017 г. от длъжност. Нейни колеги изпратиха становище, че е  забавила над 400 търговски дела, които трябва сега да бъдат преразпределени на останалите 22 съдии от отделението. Освен това съдия Пенчева не и решила и над 130 частни жалби.

Председателят на СГС, съдия Калоян Топалов трябва безкомпромисно да действа и се освобождава от подобен тип съдии. За съжаление не успяхме да извършим никаква съдебна реформа, дори и „козметична такава“. Безбройните проблеми в съдебната система у нас са предимно кадрови и структурни. Позволихме в нея много некачествени юристи с недобра квалификация и нисък морал. Една от причините все по-лошото ниво на юридическото образование, многобройните юридически факултети и нивото на преподаване. Трябва да спре непрестанното „бълване“ на юристи със съмнителна квалификация. Другият проблем е, че на ръководни позиции често се излъчват магистрати със спорни качества, които до голяма степен дават облика на системата. В нея има много магистрати с безупречен морал и висок професионализъм, но за съжаление те рядко получават кариерно развитие. И в структурно отношение системата има нужда от реформа след сериозен анализ- за институционалността на производствата, сроковете, за подсъдността, за необходимостта от специализирани съдилища и пр.