Възмутително! Съдия от ПОС „създава“ нова съдебна практика по прилагането на чл. 432, т.2 ГПК

Ноторно известно е, че съдилища в страната създават  съдебна практика, с която следва да се съобразяват всички съдии. Смущаващо е, когато един съдия, който е докладчик по делото и председател на състава, изготвя съдебен акт, който е в противоречие с практиката на Пловдивския окръжен и апелативен съд и практиката на всички съдилища в Република България  по прилагането на чл.432, т.2 ГПК.

В постановения съдебният акт като докладчик по гр. дело №1534/2017 г. председателят на на 4- с-в ПОС  съдия Ирена Писова е в инцидентно противоречие с постоянната съдебна практика по прилагане на чл. 432, т. 2 ГПК, която е , че „при множество взискатели по изп. дело се изисква съгласието на всички, за да се спре делото“. Въпреки това и при наличие на несъгласие от единия кредитор, съдия Писова потвърждава постановлението за спиране на ЧСИ, като нейният съдебен акт не подлежи на обжалване. В противен случай категорично сме убедени, че въззивната инстанция щеше да го отмени. Това процесуално поведение на съдия Писова наложи да сигнализираме председателя на ВКС- г-н Лозан Панов. От изпратеното ни писмо на ВКС, което публикуваме, се установява, че е извършена проверка относно съдебната практика на този вид дела, която по начало е константна. Според нея „изпълнително производство може да бъде спряно само по искане на всички взискатели (първоначален и присъединени)“. На нея противоречат само две решения и двете на ПОС: решение №98018/7.2017 г. по гр. дело №1534/2017 г и Решение №565/2.04.2009 г. по гр. дело № 757/ 2009 г., в които се застъпва погрешното виждане,че за да се спре изпълнителното производство по чл. 432, т. 2 ГПК, е достатъчно да бъде направено искане за това и само от един от взискателите.  С оглед на тази практика, която създава съдия Писова, ВКС препоръчва на председателя на ПОС да свика Общо събрание на гражданското отделение, на което да се препоръча съобразяване с установената съдебна практика. В случай, че тя продължи, ВКС ще предприеме действия на осн. чл. 124 ЗСВ за образуване на Тълкувателно дело по прилагането на чл. 432, т. 2 ГПК.

jpg2pdf jpg3

Comments

Вашият отговор на Vivienne Westwood Schuhe Kaufen Отказ