Власт под наблюдение

Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги,

Желаем да Ви информираме, че организацията от началото на новата 2012 година открива рубрика „Наблюдавани магистрати”.

Целта е чрез нея да бъдат посочени магистрати от страната, които постановяват необосновани и в нарушение на закона актове и имат поведение в разрез с етичните норми. В този сайт ще бъдат обявявани техните имена, актовете, които са им отменени от висшестоящите инстанции, дисциплинарните наказания, които им се налагат, както и недопустими техни прояви, станали достояние в обществото.

В края на всяка календарна година информацията от рубрика „Наблюдавани магистрати“ ще бъде изпращана на административните ръководители на съответните съдебни учреждения. По преценка от комисия, в която ще участват представители на нашето Сдружение, други неправителствени организации и граждани, ще се сезира Висшият съдебен съвет за ангажиране на тяхната отговорност. Целта на тази рубрика е да се повишат професионалните качества на магистратите в Република България и да бъдат мотивирани да прилагат винаги във всеки казус върховенството на закона.

Освен информация, свързана с дейността на магистратите в страната,  в тази рубрика ще публикуваме  и случаи на провинили се в изпълнението на служебните си задължения нотариуси и частни и държавни съдебни изпълнители.

В тази насока, моля чрез формата за сигнали или на e-mailа на организацията, изпращайте Вашите предложения, подкрепени с доказателства.