Владимир Йорданов – прокурор в СГП, командирован във ВАП

По необясними причини прокурор Йорданов изземва жалба в СГП на лицето В. М., в която се сочат данни за престъпление, чиято подсъдност е на СРП, независимо че не съществуват достатъчно данни за образуване на производство. Той дава указания на СРП да образува следствено дело № 317/2001 г. за престъпление по чл. 211 вр. чл. 209 от НК. Това следствено дело е възложено на следовател Ангелова, която през 2002 г. го връща с мнение за прекратяване. Недоволен от това обстоятелство, той прави отвод на следовател Ангелова, без такъв да е поискан от страните и определя като следовател Ивелин Петров. На същия са дадени указания незабавно да повдигне обвинения срещу три лица, което и той послушно прави. Следващите указания на Йорданов са до СРП , до прокурор Попова – да внесе обвинителен акт и тя внася такъв. Делото е разпределено на СРС, 11 наказателен състав, чиито председател тогава е Лозан Панов, образувано е наказателно дело от общ характер.

С разпореждане съдията – докладчик Панов прекратява делото и го връща за доразследване на СРП. Под натиска на прокурор Йорданов, СРП не изпълнява тези указания и внася наново обвинителен акт. Съдия Панов поради заминаване в чужбина е заменен от съдия Иво Хинов, който образува № 8060/2003 г., за чийто завършек вече Ви информирахме. Считаме, че действията на прокурор Йорданов сочат за една заинтересованост, която е повлияла върху формиране на вътрешното му убеждение.

За действията на прокурор Йорданов е изпратен сигнал до ВСС и главния прокурор, но изглежда кадровата политика на тези институции е да запазят мълчание и да не предприемат действия. Г – н Йорданов в момента е командирован като прокурор във ВАП. Очевидно и прокуратурата, като част от съдебната система следва да бъде реформирана.