Антон Станков – бивш министър на правосъдието, бивш съдия в Софийски градски съд

Антон Станков като бивш съдия от СГС и бивш министър на правосъдието също взема отношение и то не малко в казуса със съдия Хинов, още когато е заемал министерския пост. 

През 2006 г. той вече е наказателен съдия в СГС и неясно на какъв принцип на разпределение става докладчик и председател на въззивния състав, който ще гледа обжалваната осъдителна присъда, постановена от съдия Хинов по НОХД № 8060/2011 г., вече под номер № 5334/2006 г. на СГС, 2 въззивен наказателен състав. Причината за корупционното развитие на този наказателен процес на първа и втора инстанция е един скъп имот, находящ се в центъра на град София. За този имот още като министър, г – н Станков е много добре информиран, и е добре, че след жалба на т.нар. подсъдими бе принуден да се отведе от това дело. 

Приемайки по този начин това дело, той като съдия от въззивната инстанция е нарушил разпоредбата на чл. 29 от НПК и Етичния кодекс на съдиите, поставяйки свои лични цели и интереси над закона. В следствие категоричната намеса на ръководителя на наказателно отделение на СГС съдия Георги Колев/ сега председател на ВАС/, съдия Станков бе принуден да си направи отвод. Новосформираният въззивен състав, както и ВКС, мотивирано отменят акта на съдия Хинов, който вероятно щеше да бъде потвърден от съдия Станков. Станков вече не е съдия в СГС, като искаме да припомним ,че при напускането си остави на своите колеги близо 40 висящи наказателни дела.